HORECA 

Espresso kafa namenjena HoReCa kanalu, sadrži probrane vrste espresso kafe kontrolisanog geografskog porekla, bez aromatizera i surogata. Kvalitet bez kompromisa, počevši od odabira kvalitetnog zrna kafe, preko proizvodnog ciklusa pa sve do krajnjeg kupca, uz stalnu težnju za potpunim zadovoljstvom. Espresso kafa se peče na vrelom vazduhu, što omogućava ravnomernu raspodelu toplote i izuzetan kvalitet krajnjeg proizvoda. Pakovanje se vrši u zaštićenoj atmosferi i u strogo kontrolisanim usovima dolazi do krajnjeg potrošača.

Latino

Pakovanje Latino espresso kafe čine probrana espresso zrna kafe. Namenjen je kupcima koji imaju mlin za espresso kafu ili poseduju espresso aparat koji sam direktno pre pripreme espresso kafe melje espresso kafu.

Pakovanje sadrži 1 kg espresso kafe u zrnu.

Gusto Classico

Gusto Classico je mlevena Miscela d`Oro Italijanska espresso kafa namenjena za korišćenje na Moka i Filter aparatima. Dodir Italijanske kafe u svakoj prilici.

Pakovanje je 250 gr.

Gusto Espresso

Gusto Espresso je mlevena Miscela d`Oro Italijanska espresso kafa namenjena za korišćenje na espresso aparatu koji direktno koristi već samlevenu espresso kafu. Pakovanje je do momenta otvaranja zaštićeno i hermetički zapakovano, obezbeđujući na taj način vrhunski kvalitet.

Pakovanje sadrži 250 gr samlevene Miscela d`Oro Italijanske espresso kafe.

Espresso Caffé Macinato (limenka)

Espresso Caffe Macinato čini Miscela d`Oro univerzalna mešavina kafe, namenjena za korišćenje na svim vrstama espresso aparata, kako za espresso aparate koji koriste mlevenu espresso kafu, tako i za Moka i Filter aparate. Veoma pažljivo balansirana Miscela d`Oro Italijanska espresso kafa specifične granulacije, koja na svakom od pomenutih aparata (Espresso, Moka, Filter) daje prepoznatljivi Italijanski kvalitet, ukus i aromu.

Espresso Caffe Macinato stiže do Vas u limenkama težine 250 gr.