HORECA 

Espresso kafa, vrhunskog kvaliteta

Lako, brzo, ekonomično

Brojivo, bez rashoda

Vrhunski Italijanski espresso, bez obzira na profesionalnu obučenost osoblja za pripremanje istog

Laka priprema više različitih vrsta espresso kafe (jaka, kremasta, organska, bez kofeina)

Kombinovani priključak – direktno na vodovodnu mrežu i/ili na rezervoar

CINO MAIA

Kafemat sa dve nezavisne grupe za pripremu espresso kafe
Dodatak –  ispust i ventil za vrelu vodu
Dodatak –  ispust i ventil za paru
Multifunkcionalni displej
Dimenzije: 54 cm x 48 cm x 43 cm
Pritisak: 20 bar
Težina ~ 32,5 Kg
Priključak direktno na vodovodnu mrežu bez potrebe za depuratorom
Bez investiranja u mlin za espresso kafu
Kapacitet pomoćnog rezervoara: 3,2 l
Napon i frekvencija: 220-240 V, 3500-3800 W